Obsah učiva v ročnících

Minimální požadavky pro postup do vyššího ročníku