Tento kurz je určen oboru Aranžér pro výuku výtvarných návrhů, grafik, písma a aranžování. Současně si můžete doplnit pomocí prakticky směřovaných podkladů i teoretické znalosti, využít pracovní listy, prezentace a videa k upevnění svých  vědomostí a dovedností.

Tento kurz je k dispozici všem, které zajímá autoopravárenství. Současně si můžete doplnit pomocí prakticky směřovaných podkladů i teoretické znalosti, využít pracovní listy, prezentace a videa k upevnění svých  poznatků a dovedností.


Tento kurz je určen všem, kteří se zajímají o opravy, výrobu a renovace karoserií a rámů nebo jejich částí. Současně si můžete doplnit pomocí prakticky směřovaných podkladů i teoretické znalosti, využít pracovní listy, prezentace a videa k upevnění svých  poznatků a dovedností.

Tento kurz je určen všem, kteří se zajímají o povrchové úpravy karoserií a rámů či jejich částí. Doplníte si zde znalosti v technologických postupech o přípravě podkladů, formy a metody nanášení plničů, barev a vrchních laků.

Tento kurz je určen oboru Autolakýrník pro výuku výtvarných návrhů, písma a grafik. Současně si můžete doplnit pomocí prakticky směřovaných podkladů i teoretické znalosti, využít pracovní listy, prezentace a videa k upevnění svých  vědomostí a dovedností.

Tento kurz je pro všechny z Vás, kteří se zajímáte o práci s technickými materiály a jejich zpracovávání  ruční nebo strojní formou, o výrobu a opravy strojů a zařízení. Současně si můžete doplnit pomocí prakticky směřovaných podkladů i teoretické znalosti, využít pracovní listy, prezentace a videa k upevnění svých  poznatků a dovedností.

Tento kurz je určen oborům, které zahrnuje oblast svařování a svařovací techniky. Slouží k prohloubení vědomostí a získání praktických dovedností v oblastí svařování, zakončené "Závěrečnou zkouškou" k získání "Svářečského průkazu". Současně si můžete doplnit pomocí prakticky směřovaných podkladů i teoretické znalosti, využít pracovní listy, prezentace a videa k upevnění svých  poznatků a dovedností.

Kurz je určen pro obory příslušných oborů dle ŠVP:

23-55-H/02 Karosář
23-51-H/01 Strojní mechanik.

V případě zájmu a volné kapacity je možné školit obory:
23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel
23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel zkrácené studium
23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel dálkové studium
26-57-H/01 Autoelektrikář
39-41-L/01 Autotronik (model L+H).

Tento kurz je k dispozici všem, které zajímají elektro obory. Současně si můžete doplnit pomocí prakticky směřovaných podkladů i teoretické znalosti, využít pracovní listy, prezentace a videa k upevnění svých  poznatků a dovedností.

Tento kurz je k dispozici všem, kteří vyučují praktickou výuku. Současně si můžete doplnit pomocí prakticky směřovaných podkladů i teoretické znalosti, využít pracovní listy, prezentace a videa k upevnění svých  poznatků a dovedností.

Studium v tomto kurzu je určeno pro učitele odborného výcviku (dále jen UOV):
  1. UOV, kteří studiem na VŠ získají kvalifikaci učitele praktického vyučování,  a to těch předmětů, jejichž charakter odpovídá zaměření, které vystudovali na střední škole. 
  2. UOV, kteří právě absolvují Studium pedagogiky pro učitele. 
  3. UOV, kteří se na některé studium připravují.
  4. UOV s praxí v různé délce a pro jejich prohloubení a zopakovaní vědomostí v oblasti učitelství praktické výuky.
     

Kvalifikační vzdělávání – akreditované vzdělávání podle zákona  č. 563/2004 Sb. , o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, a vyhlášky  č. 317/2005 Sb.  o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků.