Help with Search courses

Tento kurz je určen oboru Aranžér pro výuku výtvarných návrhů, grafik, písma a aranžování. Současně si můžete doplnit pomocí prakticky směřovaných podkladů i teoretické znalosti, využít pracovní listy, prezentace a videa k upevnění svých  vědomostí a dovedností.

Tento kurz je určen oboru Obchodník v souladu v oblastech managementu, marketingu a daní. Dále nabízí ekonomické vzdělání s důrazem na praxi. Během studia se stanete součástí obchodní společnosti, budete mít možnost proniknout do problematiky fungování společnosti od jejího založení až po likvidaci. Současně si můžete doplnit pomocí prakticky směřovaných podkladů i teoretické znalosti, využít pracovní listy, prezentace a videa k upevnění svých vědomostí a dovedností.

Tento kurz je k dispozici všem, které zajímá autoopravárenství. Současně si můžete doplnit pomocí prakticky směřovaných podkladů i teoretické znalosti, využít pracovní listy, prezentace a videa k upevnění svých  poznatků a dovedností.


Tento kurz je určen všem, kteří se zajímají o opravy, výrobu a renovace karoserií a rámů nebo jejich částí. Současně si můžete doplnit pomocí prakticky směřovaných podkladů i teoretické znalosti, využít pracovní listy, prezentace a videa k upevnění svých  poznatků a dovedností.

Tento kurz je určen všem, kteří se zajímají o povrchové úpravy karoserií a rámů či jejich částí. Doplníte si zde znalosti v technologických postupech o přípravě podkladů, formy a metody nanášení plničů, barev a vrchních laků.

Tento kurz je pro všechny z Vás, kteří se zajímáte o práci s technickými materiály a jejich zpracovávání  ruční nebo strojní formou, o výrobu a opravy strojů a zařízení. Současně si můžete doplnit pomocí prakticky směřovaných podkladů i teoretické znalosti, využít pracovní listy, prezentace a videa k upevnění svých  poznatků a dovedností.

Tento kurz je určen oborům, které zahrnuje oblast svařování a svařovací techniky. Slouží k prohloubení vědomostí a získání praktických dovedností v oblastí svařování, zakončené "Závěrečnou zkouškou" k získání "Svářečského průkazu". Současně si můžete doplnit pomocí prakticky směřovaných podkladů i teoretické znalosti, využít pracovní listy, prezentace a videa k upevnění svých  poznatků a dovedností.

Kurz je určen pro obory příslušných oborů dle ŠVP:

23-55-H/02 Karosář
23-51-H/01 Strojní mechanik.

V případě zájmu a volné kapacity je možné školit obory:
23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel
23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel zkrácené studium
23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel dálkové studium
26-57-H/01 Autoelektrikář
39-41-L/01 Autotronik (model L+H).

Tento kurz je k dispozici všem, které zajímají elektro obory. Současně si můžete doplnit pomocí prakticky směřovaných podkladů i teoretické znalosti, využít pracovní listy, prezentace a videa k upevnění svých  poznatků a dovedností.

Tento kurz je k dispozici všem, kteří vyučují praktickou výuku. Současně si můžete doplnit pomocí prakticky směřovaných podkladů i teoretické znalosti, využít pracovní listy, prezentace a videa k upevnění svých  poznatků a dovedností.

Studium v tomto kurzu je určeno pro učitele odborného výcviku (dále jen UOV):
  1. UOV, kteří studiem na VŠ získají kvalifikaci učitele praktického vyučování,  a to těch předmětů, jejichž charakter odpovídá zaměření, které vystudovali na střední škole. 
  2. UOV, kteří právě absolvují Studium pedagogiky pro učitele. 
  3. UOV, kteří se na některé studium připravují.
  4. UOV s praxí v různé délce a pro jejich prohloubení a zopakovaní vědomostí v oblasti učitelství praktické výuky.
     

Kvalifikační vzdělávání – akreditované vzdělávání podle zákona  č. 563/2004 Sb. , o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, a vyhlášky  č. 317/2005 Sb.  o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků.