Tento kurz byl vytvořen v rámci programu OPPA

Skripta Hardware I bylo nutné rozdělit kvůli velikosti na 1 a 2 část