Materiály pro základy databází. Podrobně je probírán návrh databází, později jsou uvedeny také základy jazyka SQL. Vše je ukázáno nad servery MS SQL Server 2008 a Oracle 10g.