Osnova témat

 • Základní el. veličiny

  El. náboj, el. napětí, el. proud, el. odpor a vodivost. Ohmův zákon.

 • Další elektrické veličiny

  Elektrický výkon, el. kapacita.

 • Elektrické obvody - základy

  Dvojpóly, dvojbrany. El. obvody aktivní a pasivní, lineární a nelineární. Topologie el. obvodu. Kirchhoffovy zákony. Spojování el. prvků za sebou a vedle sebe, transfigurace.

   

 • Analýza lineárních el. obvodů

  Využití Kirchhoffových zákonů, metody uzlových napětí a smyčkových proudů. Pravidla o náhradních zdrojích. Princip lineární superpozice.

 • Vodiče v elektronice

  Vodivé materiály a jejich vlastnosti, měrný odpor, teplotní závislost. Důležité kovy a jejich slitiny. Kabely. Plošné spoje.

 • Konektory a spínače

  Základní mechanické součástky zajišťující variabilní vodivé spojení. Parametry a nejběžnější provedení.

 • Rezistory

  Rezistory, jejich účel, parametry, konstrukce a značení.

 • Kondenzátory

  Kondenzátory, jejich účel, parametry, konstrukce a značení.

 • Souhrn ve formě archivu

  Učební materiály (základy elektrotechniky, důležité pasivní součástky) jako jediný archiv.

 • Téma 10