Hardware I - 2

Tento kurz byl vytvořen v rámci programu OPPA


Obsah:

  • Procesory 3. generace
  • Podpůrné obvody
  • Procesory 4. generace
  • Procesory 5. až 7. generace
  • Diagnostika
  • Skripta Hardware I - zazipováno
  • Testy - zazipováno