Hardware II - 2

Tento kurz byl vytvořen v rámci programu OPPA

Obsah:

  • Proudové zpracování
  • Rozdělení počítačů
  • Paralelní systémy
  • Multiprocesorové systémy
  • Maticové počítače
  • Počítače s netradičním řízením
  • Ergonomie
  • Skripta Hardware II -2 - zazipováno
  • Testy - zazipováno

Jednotlivé kapitoly si lze spustit. Avšak pro bezpečnost si stáhnětejednotlivé kapitoly do vlastního počítače