Číslicová technika

Tento kurz byl vytvořen v rámci programu OPPA

Obsah:

  • Číselné soustavy
  • Booleova algebra
  • Praktická realizace logických výrazů
  • Kódy
  • Kombinační obvody
  • Klopné obvody
  • Vazby mezi obvody
  • Sekvenční obvody
  • Programovatelná logiská pole
  • Skripta a testy Číslicové techniky - zazipováno